top of page

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

1.

Usługi projektowe

2.

Doradztwo techniczne

3.

Weryfikacja dokumentacji

4.

Nadzory autorskie

Projektowane sieci sanitarne

 • przyłącza i sieci wodociągowe,

 • przyłącza i sieci gazowe niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia,

 • przyłącza i sieci kanalizacji sanitarnej,

 • sieci ciepłownicze,

 • sieci kanalizacji deszczowej,

 • urządzenia do retencji i zagospodarowania wód deszczowych.

Zakres wykonywanych opracowań

 • projekty koncepcyjne,

 • materiały niezbędne do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 • materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

 • materiały niezbędne do zgłoszenia robót budowlanych,

 • programy funkcjonalno-użytkowe, 

 • operaty wodnoprawne,

 • projekty budowlane,

 • projekty wykonawcze,

 • dokumentacje przetargowe (przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne).

Wszystkie powyższe opracowania w zależności od wymagań zawierają dokumentacje geologiczne, geofizyczne oraz mapy do celów projektowych itp.

bottom of page